۲۴ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اطلاعات تماس

سید ابوالفضل اسماعیلی

معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی

تلفن دفتر کار :
۰۲۵-۳۶۱۰۴۲۰۳
آدرس دفتر کار :
قم، بلوار امام موسی صدر(خاکفرج)، ساختمان مرکزی شهرداری، طبقه پنجم

معرفی معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی

سوابق تحصیلی

سوابق حرفه ای

 • معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم
 • مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم
 • معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم
 • سرپرست شهرداری قم
 • معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری قم
 • رئیس مرکز علمی کاربردی شهرداری قم
 • معاون اداری و مالی شهرداری قم
 • سرپرست سازمان توسعه و عمران شهرداری قم
 • معاون خدمات شهری شهرداری قم
 • مدیرعامل سازمان بازیافت شهرداری قم
 • معاون مرکز بهداشت شهریار

سوابق علمی پژوهشی

سایر فعالیت ها و افتخارات