25.3 C
شهر مقدس قم
۲۸ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار شهردار

انتصابات جدید در شهرداری قم / تغییر دو معاون و دو مدیر منطقه

در حکمی از سوی شهردار قم، سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری قم، معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم و مدیران جدید مناطق یک و چهار منصوب شدند.

به گزارش شهرنیوز، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰، دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد، شهردار قم در احکامی جداگانه سرپرست جدید معاونت خدمات شهری و معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم را منصوب کرد.

به دنبال انتصاب عباس ذاکریان، معاون پیشین خدمات شهری شهرداری به عنوان فرماندار قم، مهدی اصفهانیان مقدم که پیش از این مدیر منطقه چهار شهرداری قم بود، به عنوان سرپرست معاونت خدمات شهری منصوب شد.

سید ابوالفضل اسماعیلی هم که از مشاورین شهردار قم بود، به عنوان معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم منصوب شد.

همچنین طی حکمی علیرضا اقبالیان که پیش از این مدیر منطقه یک شهرداری قم بود به دلیل عملکرد و خدمات شایسته عنوان مدیر منطقه چهار منصوب شد.

مجید محمد رضاخانی، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی  هم به دلیل تجربیات و عملکرد شایسته در این معاونت به عنوان مدیر منطقه یک شهرداری قم از سوی سید مرتضی سقائیان‌نژاد انتخاب شد.

در تمام این احکام از سوی شهردار قم تاکید شده که حرکت مجموعه‌های مختلف شهرداری قم باید بر اساس سند چشم انداز قم ۱۴۱۴ و برنامه راهبردی قم ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی و پیگیری شود.