۲۴ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
پروژه های انجام شده

ساختمان ناشران

نام پروژه:

  • ساختمان ناشران

موقعیت :

  • خیابان معلم

متراژ زمین :

  • ۳۲۳۲ متر مربع

زیربنا :

  • ۲۹۴۵۶ متر مربع

نوع قرارداد :

  • مشارکت مدنی

آورده شهرداری :

  • ۲۰ میلیارد تومان

میزان سرمایه گذاری :

  • ۴۰ میلیارد تومان

مدت اجرا :

  • ۴ سال