12.7 C
شهر مقدس قم
۱۰ فروردین ۱۳۹۹
ورود / عضویت
پروژه های انجام شده

ساختمان ناشران

نام پروژه:

  • ساختمان ناشران

موقعیت :

  • خیابان معلم

متراژ زمین :

  • ۳۲۳۲ متر مربع

زیربنا :

  • ۲۹۴۵۶ متر مربع

نوع قرارداد :

آورده شهرداری :

میزان سرمایه گذاری :

مدت اجرا :