35 C
شهر مقدس قم
۱۸ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
گزارش تصویری

پاکسازی مبادی ورودی و خروجی شهر (طرح استقبال از بهار۱۴۰۱)