35 C
شهر مقدس قم
۱۸ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
گزارش تصویری

چهارمین مرحله طرح “شهروند پرسشگر، مدیر پاسخگو” با حضور مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم

چهارمین مرحله طرح “شهروند پرسشگر، مدیر پاسخگو” با حضور مدیرعامل سازمان اتوبسرانی شهرداری قم مهندس صادق زمانی برگزار شد.