35.4 C
شهر مقدس قم
۱۸ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
گزارش ویدیویی

اجرای عملیات نصب و راه اندازی ۱۳ دستگاه پل عابر پیاده در سطح شهر