لینک خبر: https://www.qom.ir/?p=8439 ناریخ خبر: ۵ آذر ۱۳۹۷

مقداد

اینجا قم است در مسیر تحول/تقاطع مقداد