36.6 C
شهر مقدس قم
۴ تیر ۱۳۹۸
ورود / عضویت
Image default
گزارش تصویری

خدمات رسانی شهرداری قم در پیاده روی اربعین حسینی-قم/بلوار پیامبر اعظم

خدمات رسانی شهرداری قم به زائرین حسینی در مسیر پیاده روی نجف به کربلاخدمات رسانی شهرداری قم در پیاده روی اربعین حسینیخدمات رسانی شهرداری قم در پیاده روی اربعین حسینیخدمات رسانی شهرداری قم در پیاده روی اربعین حسینیخدمات رسانی شهرداری قم در پیاده روی اربعین حسینیخدمات رسانی شهرداری قم در پیاده روی اربعین حسینیخدمات رسانی شهرداری قم در پیاده روی اربعین حسینیخدمات رسانی شهرداری قم در پیاده روی اربعین حسینیخدمات رسانی شهرداری قم در پیاده روی اربعین حسینیخدمات رسانی شهرداری قم در پیاده روی اربعین حسینیخدمات رسانی شهرداری قم در پیاده روی اربعین حسینی