17.7 C
شهر مقدس قم
۲ آبان ۱۳۹۸
ورود / عضویت
گزارش تصویری

خدمات رسانی شهرداری قم در پیاده روی اربعین حسینی-قم/بلوار پیامبر اعظم

خدمات رسانی شهرداری قم به زائرین حسینی در مسیر پیاده روی نجف به کربلاخدمات رسانی شهرداری قم در پیاده روی اربعین حسینیخدمات رسانی شهرداری قم در پیاده روی اربعین حسینیخدمات رسانی شهرداری قم در پیاده روی اربعین حسینیخدمات رسانی شهرداری قم در پیاده روی اربعین حسینیخدمات رسانی شهرداری قم در پیاده روی اربعین حسینیخدمات رسانی شهرداری قم در پیاده روی اربعین حسینیخدمات رسانی شهرداری قم در پیاده روی اربعین حسینیخدمات رسانی شهرداری قم در پیاده روی اربعین حسینیخدمات رسانی شهرداری قم در پیاده روی اربعین حسینیخدمات رسانی شهرداری قم در پیاده روی اربعین حسینی