37.1 C
شهر مقدس قم
۲۰ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
گزارش تصویری

برگزاری جلسه شورای سازمان‌های مدیریت پسماند، آتش‌نشانی و فرهنگی‌هنری و ورزشی شهرداری قم