۲۵ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
پروژه های در حال انجام

احداث مجتمع تجاری مسکونی در بلوک SW20

نام پروژه:

  • احداث مجتمع تجاری مسکونی

موقعیت :

  • بلوک SW 20 بلوار پیامبر اعظم

حجم سرمایه گذاری :

  • ۷۳۴ میلیارد ریال

عرصه :

  • ۲۱۱۷ متر مربع

زیربنا :

  • ۱۴۶۱۱ متر مربع

آورده شهرداری :

  • ۲۷۹ میلیارد ریال

آورده سرمایه گذار :

  • ۴۵۵ میلیارد ریال

نوع قرارداد :

  • مشارکت مدنی

تاریخ قرارداد :

  • ۹۸/۰۶/۲۴

مدت اجرا :