۲۵ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
پروژه های در حال انجام

احداث مجتمع تجاری مسکونی در بلوک SW18

نام پروژه:

  • احداث مجتمع تجاری مسکونی

موقعیت :

  • بلوک SW 18 بلوار پیامبر اعظم

حجم سرمایه گذاری :

  • ۳۶۹ میلیارد ریال

عرصه :

  • ۹۱۷ متر مربع

زیربنا :

  • ۶۳۳۲ متر مربع

آورده شهرداری :

  • ۱۴۴ میلیارد ریال

آورده سرمایه گذار :

  • ۲۲۵ میلیارد ریال

نوع قرارداد :

  • مشارکت مدنی

تاریخ قرارداد :

  • ۹۸/۰۹/۱۹

مدت اجرا :