۲۴ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
پروژه های در حال انجام

احداث مجتمع تجاری مسکونی در بلوک SW17

نام پروژه:

  • احداث مجتمع تجاری مسکونی

موقعیت :

  • بلوک SW 17 بلوار پیامبر اعظم

حجم سرمایه گذاری :

  • ۵۴۸ میلیارد ریال

عرصه :

  • ۱۷۱۰ متر مربع

زیربنا :

  • ۱۲۴۴۳ متر مربع

آورده شهرداری :

  • ۲۰۳ میلیارد ریال

آورده سرمایه گذار :

  • ۳۴۵ میلیارد ریال

نوع قرارداد :

  • مشارکت مدنی

تاریخ قرارداد :

  • ۹۸/۰۱/۳۱

مدت اجرا :