۲۴ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
پروژه های در حال انجام

احداث مجتمع تجاری اقامتی در بلوک NE31

نام پروژه:

  • احداث مجتمع تجاری اقامتی

موقعیت :

  • بلوک ۳۱-NE بلوار پیامبر اعظم

حجم سرمایه گذاری :

  • ۲۵۰۳ میلیارد ریال

عرصه :

  • ۷۸۱۹ متر مربع

زیربنا :

  • ۴۱۰۵۰ متر مربع

آورده شهرداری :

  • ۷۷۶ میلیارد ریال

آورده سرمایه گذار :

  • ۱۷۲۷ میلیارد ریال

نوع قرارداد :

  • مشارکت مدنی

تاریخ قرارداد :

  • ۹۹/۰۴/۱۱

مدت اجرا :