۲۵ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
پروژه های در حال انجام

احداث مجتمع تجاری در بلوک NE20

نام پروژه:

  • احداث مجتمع تجاری

موقعیت :

  • بلوک ۲۰-NE بلوار پیامبر اعظم

حجم سرمایه گذاری :

  • ۹۲۳ میلیارد ریال

عرصه :

  • ۱۵۶۵ متر مربع

زیربنا :

  • ۱۱۶۵۹ متر مربع

آورده شهرداری :

  • ۴۹۶ میلیارد ریال

آورده سرمایه گذار :

  • ۴۲۷ میلیارد ریال

نوع قرارداد :

  • مشارکت مدنی

تاریخ قرارداد :

  • ۹۹/۱۱/۰۸

مدت اجرا :