۲۴ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
پروژه های در حال انجام

مرکز تجاری و هتل بین المللی ۵ ستاره طوبی

نام پروژه:

  • مرکز تجاری و هتل بین المللی ۵ ستاره طوبی

موقعیت :

  • بلوک ۱۶ -۱۵-۱۴-NE بلوار پیامبر اعظم

حجم سرمایه گذاری :

  • ۴۷۴۰ میلیارد ریال

عرصه :

  • ۸۱۴۰ متر مربع

زیربنا :

  • ۹۲۰۰۰ متر مربع

آورده شهرداری :

  • ۷۴۰ میلیارد ریال

آورده سرمایه گذار :

  • ۴۰۰۰ میلیارد ریال

نوع قرارداد :

  • مشارکت مدنی

تاریخ قرارداد :

  • ۹۵/۱۲/۲۱

مدت اجرا :

  • .