۲۴ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
پروژه های در حال انجام

احداث مجتمع مسکونی در کوچه ۵۵ بلوار غدیر

نام پروژه:

  • احداث مجتمع مسکونی

موقعیت :

  • کوچه ۵۵ بلوار غدیر

حجم سرمایه گذاری :

  • ۳۳۷ میلیارد ریال

عرصه :

  • ۱۸۲۷ متر مربع

زیربنا :

  • ۱۲۲۴۲ متر مربع

آورده شهرداری :

  • ۱۲۶ میلیارد ریال

آورده سرمایه گذار :

  • ۲۱۱ میلیارد ریال

نوع قرارداد :

  • مشارکت مدنی

تاریخ قرارداد :

  • ۹۹/۰۴/۱۲

مدت اجرا :

  • .