۲۴ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
پروژه های در حال انجام

مجتمع خدماتی تفریحی کهکشان غدیر

نام پروژه:

  • مجتمع خدماتی تفریحی کهکشان غدیر

موقعیت :

  • بوستان غدیر

حجم سرمایه گذاری :

  • ۳۰۰ میلیارد ریال

عرصه :

  • ۴۰۰۰۰ متر مربع

زیربنا :

  • ۹۵۰۰ متر مربع

آورده شهرداری :

  • زمین + مجوز ساخت

آورده سرمایه گذار :

  • طراحی + ساخت

نوع قرارداد :

  • B.O.T (25 ساله)

تاریخ قرارداد :

  • ۹۵/۰۹/۲۰

مدت اجرا :

  • .