۲۴ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
پروژه های در حال انجام

احداث پارکینگ عمومی و مجتمع تجاری چارسو

نام پروژه:

  • احداث پارکینگ عمومی و مجتمع تجاری چارسو

موقعیت :

  • بلوار پیامبر اعظم

حجم سرمایه گذاری :

  • ۱۳۰ میلیارد ریال

عرصه :

  • ۴۵۰۰ متر مربع

زیربنا :

  • ۱۳۴۰۰ متر مربع

آورده شهرداری :

  • زمین + مجوز ساخت

آورده سرمایه گذار :

  • هزینه ساخت ۱۳۰ میلیارد ریال

نوع قرارداد :

  • بیع متقابل

تاریخ قرارداد :

  • ۹۶/۰۶/۲۸

مدت اجرا :

  • .