۲۴ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
پروژه های در حال انجام

احداث مجتمع تجاری مسکونی در بلوک SW15

نام پروژه:

  • احداث مجتمع تجاری مسکونی در بلوک SW15

موقعیت :

  • بلوار پیامبر اعظم

حجم سرمایه گذاری :

  • ۱۱۵۱ میلیارد ریال

عرصه :

  • ۲۲۰۳ متر مربع

زیربنا :

  • ۱۶۴۱۶ متر مربع

آورده شهرداری :

  • ۶۱۱ میلیارد ریال

آورده سرمایه گذار :

  • ۵۴۰ میلیارد ریال

نوع قرارداد :

  • مشارکت مدنی

تاریخ قرارداد :

  • ۹۹/۰۷/۱۳

مدت اجرا :

  • .