۲۵ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
پروژه های در حال انجام

احداث مجتمع تجاری مسکونی در بلوار امام رضا(ع)

نام پروژه:

  • احداث مجتمع تجاری مسکونی

موقعیت :

  • بلوار امام رضا(ع)

حجم سرمایه گذاری :

  • ۷۹۳ میلیارد ریال

عرصه :

  • ۳۵۸۰ متر مربع

زیربنا :

  • ۳۷۰۰۰ متر مربع

آورده شهرداری :

  • ۲۵۰ میلیارد ریال

آورده سرمایه گذار :

  • ۵۴۳ میلیارد ریال

نوع قرارداد :

  • مشارکت مدنی

تاریخ قرارداد :

  • ۹۷/۰۸/۰۶

مدت اجرا :

  • .