۲۴ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
پروژه های در حال انجام

احداث مجتمع تجاری در بلوک SW14

نام پروژه:

  • احداث مجتمع تجاری در بلوک SW14

موقعیت :

  • بلوار پیامبر اعظم

حجم سرمایه گذاری :

  • ۸۳۸ میلیارد ریال

عرصه :

  • ۱۷۴۵ متر مربع

زیربنا :

  • ۱۲۰۴۱ متر مربع

آورده شهرداری :

  • ۴۲۰ میلیارد ریال

آورده سرمایه گذار :

  • ۴۱۸ میلیارد ریال

نوع قرارداد :

  • مشارکت مدنی

تاریخ قرارداد :

  • ۹۹/۰۵۲۹

مدت اجرا :

  • .