۲۴ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
پروژه های در حال انجام

احداث مجتمع تجاری اقامتی (هتل ۴ ستاره)

نام پروژه:

  • احداث مجتمع تجاری اقامتی (هتل ۴ ستاره)

موقعیت :

  • بلوک SW10 بلوار پیامبر اعظم

حجم سرمایه گذاری :

  • ۳۸۰۰ میلیارد ریال

عرصه :

  • ۵۶۱۳ متر مربع

زیربنا :

  • ۵۹۳۷۵ متر مربع

آورده شهرداری :

  • ۱۳۲۰ میلیارد ریال

آورده سرمایه گذار :

  • ۲۴۸۰ میلیارد ریال

نوع قرارداد :

  • مشارکت مدنی

تاریخ قرارداد :

  • ۹۹/۰۴/۱۱

مدت اجرا :

  • .