۲۴ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
پروژه های در حال انجام

احداث مجتمع تجاری در بلوک NE34 بلوار پیامبر اعظم (ص)

نام پروژه:

  • احداث مجتمع تجاری در بلوک NE34 بلوار پیامبر اعظم (ص)

موقعیت :

  • .

حجم سرمایه گذاری :

  • ۲۲۰۶ میلیارد ریال

عرصه :

  • ۲۰۴۰۰ متر مربع

زیربنا :

  • ۵۹۱۶۰ متر مربع

آورده شهرداری :

  • ۶۶۰ میلیارد ریال

آورده سرمایه گذار :

  • ۱۵۴۶ میلیارد ریال

نوع قرارداد :

  • مشارکت مدنی

تاریخ قرارداد :

  • ۹۷/۰۲/۰۲

مدت اجرا :

  • .