۲۵ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
پروژه های انجام شده

شهربازی و بوستان غدیر

نام پروژه:

  • شهربازی و بوستان غدیر

موقعیت :

  • بلوار غدیر، بوستان غدیر

حجم سرمایه گذاری :

  • ۳۵۰ میلیارد ریال

عرصه :

  • ۴۵۰۰۰ متر مربع

تعداد دستگاه :

  • ۲۱

آورده شهرداری :

  • زمین + مجوز ساخت (۱۵۰ میلیارد ریال)

آورده سرمایه گذار :

  • طراحی + تجهیزات (۲۰۰ میلیارد ریال)

نوع قرارداد :

  • B.O.T (20 ساله)

تاریخ قرارداد :

  • ۹۶/۰۸/۰۱

مدت اجرا :

  • یکسال پس از تحویل محوطه توسط شهرداری