۲۴ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
بیوگرافی

مسعود طبیبی

معاون حمل و نقل و ترافیک

تلفن دفتر کار :
۰۲۵-۳۶۱۰۴۸۱۱
آدرس دفتر کار :
قم، بلوار امام موسی صدر(خاکفرج)، ساختمان مرکزی شهرداری، طبقه همکف

معرفی معاونت حمل و نقل و ترافیک

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی مهندسی عمران از دانشکده ی فنی دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل و
  ترافیک از دانشگاه صنعتی شریف
 • دکترای تخصصی مهندسی حمل ونقل و ترافیک از دانشگاه صنعتی دلفت هلند

سوابق حرفه ای

 • ریاست مرکز مدیریت راه های کشور سازمان راهداری و حملونقل جاده ای
 • مشاور هوشمندسازی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
 •  مشاور ریاست راهور ناجا
 • مشاور عالی کمیسیون ایمنی ترافیک راه های کشور
 • عضویت در دبیرخانه ی شورای عالی هماهنگی ترافیک راه های کشور
 • مشاور معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری قم
 • مشاور دانشگاه قم
 • مشاور معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اراک
 • مجری طرح معماری ITSسازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
 • همکاری در تهیه ی آیین نامه های رسمی
 • رابط آموزشی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در کشور هلند
 • مشاور عالی شرکت فن آوران ارتباط امن ناجی
 • مشاور شرکت شهر هوشمند آستیاگ

سوابق علمی پژوهشی

سایر فعالیت ها و افتخارات