35 C
شهر مقدس قم
۱۸ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار معاونت ها

اجرای طرح بازنگری ارزیابی و سنجش سازمان‌های شهرداری قم/به‌روزشدن و شفافیت گزارش‌های سازمان‌ها

مديركل حسابرسي و امور مجامع شهرداری قم با تأکید بر اینکه نحوه این ارزیابی و سنجش سازمان‌ها در سال‌های گذشته بازنگری و دارای تغییراتی شده است گفت: نتیجه این اقدام ارائه گزارشهایی شفاف و مشخص‌شده است.

حمیدرضا بیطرفان در گفت‌وگو با خبرنگار شهرنیوز، با اشاره به تخصصی شدن فعالیت‌های شهرداری‌ها در سال‌های گذشته اظهار داشت: با توجه به اهمیت شکل‌گیری سازمان‌های تخصصی و اجرایی به‌عنوان بازوان شهرداری‌ها در حوزه‌های مختلف، این سازمان‌ها بر اساس ماده ۸۴  بهصورت مستقل و با هیئتمدیره، ردیف بودجه مشخص و استقلال در تصمیمگیری تشکیل‌شده است.

وی ادامه داد: عملکرد سازمانها با تخصصی‌شده بخشهای مختلف و چابک‌سازی بدنه آن ارتقا پیداکرده که از امتیازات مهم تخصصی‌شده سازمانها، می‌توان به داشتن حق اساسنامه و اجازه ورود بر قانون تجارت و همچنین ساماندهی حوزه مالی سازمانها اشاره کرد.

مدیرکل حسابرسی و امور مجامع شهرداری قم با بیان اینکه نوع عملکرد سازمانهای شهرداری با فعالیت مناطق متفاوت است، تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد فعالیت مناطق مشابه یکدیگر است، درصورتیکه در سازمانها وظایف، متفاوت و تخصصی است و این تفاوت در نوع عملکرد، سنجش و ارزیابی سازمانها را مشکل کرده است.

وی با تأکید بر اینکه نحوه این ارزیابی و سنجش سازمان‌ها در سال‌های گذشته بازنگری و دارای تغییراتی شده است، ابراز کرد: جمعآوری تمام اطلاعات سازمانها از قبیل امور مالی، اختیارات و وظایف در این بازنگری‌ها مورد توجه قرارگرفته و سپس دستورالعمل‌های لازم برای نحوه ارزیابی عملکرد سازمانها تدوین شد.

بیطرفان خاطرنشان کرد: تمام عملکرد سازمانها بهصورت ماهانه ثبت و حسابهای مالی و حسابرسی‌ها به صورت یکپارچه و در یک حساب بانکی تجمیع شده که نتیجه آن ارائه گزارش‌هایی شفاف و مشخص‌شده است.

وی یکی از ویژگی‌های این بازنگری را رفع مشکلات زمان اعلام بودجه و تفریغ بودجه سازمان‌ها دانست و افزود: رفع و دستورالعمل‌هایی جدید برای ارائه گزارش‌های مالی و زمان ارائه بودجه و تفریغ بودجه با این موضوع تدوین شد و خوشبختانه امروز بندهای مالی اساسنامه نهادینه‌شده است و اجرا می‌شود.**