27.2 C
شهر مقدس قم
۲۲ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار اداره کل ارتباطات

بیش از ۲۲ هزار تماس شهروندان با سامانه ۱۳۷ شهرداری قم در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

در اردیبهشت‌ماه سال جاری 22608 تماس با سامانه 137 شهرداری قم از سوی شهروندان انجام و به‌صورت کامل پاسخگویی شد.

به گزارش شهرنیوز، سامانه ۱۳۷ شهرداری قم در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ روزهای شلوغی را پشت سر گذاشت و علی‌رغم کاهش تعداد درخواست‌های نظافت خیابان‌های شهر، همانند ماه گذشته این درخواست در صدر خواسته‌های شهروندان از این سامانه قرار گرفت.

بر اساس آمار ثبت‌شده این سامانه از یکم تا ۳۱ اردیبهشت امسال، ۲۵ موضوع بیشترین تقاضای شهروندان در ارتباط با سامانه ۱۳۷ را در برداشته که درخواست نظافت پیاده‌رو و سواره‌رو در مناطق هشت‌گانه شهرداری قم با ۴۰۵ پیام بیشترین درخواست شهروندان قمی در تماس با ۱۳۷ بود.

بیشترین تماس‌های شهروندان در این زمینه از منطقه شش شهرداری با ۱۵۷ پیام و کمترین آن نیز با سه مورد از منطقه هفت شهرداری قم ثبت‌شده است.

موضوع‌های دیگر ازجمله برخورد سیم برق با درختان، ساخت‌وساز بدون مجوز، هرس درختان و همچنین وجود غیرمجاز خاک و نخاله از دیگر درخواست‌هایی بوده است که شهروندان بیشترین تماس را در مورد آن داشته‌اند.

کمترین درخواست شهروندان نیز در مورد درخواست رها کردن آب داخل جوی با ۱۲۵ پیام بوده است.

آمارهای موجود از فعالیت مرکز ارتباطات مردمی ۱۳۷ شهرداری قم حکایت از این دارد که مناطق هشت، سه، چهار، هفت و پنج به‌طور ۱۰۰ درصد به تماس‌ها پاسخ داده‌اند و همچنین منطقه یک ۹۹.۴۳ درصد، منطقه دو ۹۸.۲۰ و منطقه شش نیز ۹۵.۷۸ درصد پاسخگویی داشته‌اند.

در بین سازمان‌های تابعه شهرداری نیز، سازمان‌های پارک‌ها و فضای سبز، آرامستان‌ها، زیباسازی، آتش‌نشانی و توسعه و عمران به‌صورت ۱۰۰ درصد و پس‌ازآن سازمان مدیریت پسماند ۹۶.۸۹ درصد و سازمان میادین و تره‌بار ۶۰ درصد پاسخگو بوده‌اند.

تحلیل و بررسی آمارها نشان می‌دهد، بیشترین موضوعات درخواست شهروندان از منطقه یک شهرداری قم مربوط به برخورد سیم برق با درخت، در منطقه ۲ رفع سد معبر دست‌فروشان و فروشندگان دوره‌گرد خودرو مطرح‌شده است.

در منطقه سه برخورد سیم برق با درختان، منطقه چهار سم‌پاشی گیاهان، منطقه ۵ برخورد سیم برق با درختان، منطقه ۶ نظافت پیاده‌روها، منطقه ۷ ساخت‌وساز بدون مجوز و منطقه ۸ نیز بازماندن شیرهای آبیاری فضای سبز جزو بیشترین درخواست‌های شهروندان در اردیبهشت‌ماه بوده‌اند.

بیشترین موضوعات در سازمان مدیریت پسماند نیز مربوط به استقرار باکس جمع‌آوری خاک و نخاله با ۲۵۶ پیام، مزاحمت سگ‌های ولگرد ۱۲۷ پیام و انتقال باکس پرشده جمع‌آوری خاک و نخاله ۱۰۹ پیام بوده است.

سازمان پارک‌ها و فضای سبز با ۳۶۰ پیام در مورد برخورد سیم برق با درختان بیشترین درخواست شهروندان را داشته و همچنین پس‌ازآن هرس درختان و آبیاری فضای سبز از دیگر موضوع‌ها بوده است.

در سازمان زیباسازی درخواست پلاک شهری با ۱۲۸ پیام بیشترین درخواست شهروندان بوده است.

در سازمان ترافیک موارد مربوط به پارکینگ و آسانسور، در سازمان اتوبوس‌رانی انتظار بیش‌ازاندازه مسافرین در ایستگاه اتوبوس، پیشنهادات و انتقادات نسبت به طرح تحول اتوبوس‌رانی و درخواست نصب تابلو ایستگاه اتوبوس از اولویت‌های شهروندان قمی در تماس با ۱۳۷ بوده است.

دریافت کرایه بیش از ضابطه با ۶۴ پیام و بدرفتاری راننده ‌تاکسی از موارد دیگر درخواست شهروندان از سازمان تاکسیرانی بوده است.**