35.9 C
شهر مقدس قم
۲۳ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار شهردار

اهمیت بازتعریف عدالت اجتماعی در حیطه مدیریت شهری/مناطق شهرداری خودکفا شوند

شهردار قم گفت: عدالت اجتماعی در مدیریت شهری نیاز به بررسی‌های مجدد و بازتعریف شاخص‌های خود دارد.

به گزارش شهرنیوز، دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد با اشاره به اهمیت توجه به مسئله عدالت اجتماعی در توزیع منابع مالی میان مناطق شهرداری قم، اظهار داشت: مسئله عدالت اجتماعی و توزیع منابع در حیطه مدیریت شهری حساسیت‌ها و الزامات ویژه‌ای دارد.

شهردار قم با اشاره به اینکه عدالت اجتماعی در حیطه مدیریت شهری نیاز به بازتعریف شاخص‌ها دارد، افزود: در این مسیر قطعا به مناطق کم برخودار باید نگاه ویژه‌ای داشته باشیم اما در عین حال نباید الزامات مدیریت دیگر مناطق را فراموش کرد.

سقائیان نژاد ادامه داد: مجموع منابع نقدی شهرداری قم در سال گذشته هزار و ۳۹ میلیارد تومان بوده است و ما امسال ۳۰ درصد به این رقم اضافه خواهیم کرد تا به هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان برسد.

وی افزایش ۳۰ درصدی منابع نقدی را با توجه به روند صدور پروانه ساختمانی در سال جاری دارای رشد منطقی دانست و گفت: از طرفی با توجه به پایین آمدن سقف بودجه مصوب نسبت به بودجه پیشنهادی برای سال ۱۴۰۰ باید مراقب باشیم تا منابع مالی غیر نقدی مورد بی توجهی قرار نگیرد.

شهردار قم به وضعیت مالی مناطق شهرداری در سال گذشته اشاره کرد و افزود: در منطقه یک شهرداری قم نسبت مصارف به منابع مالی ۷۰ درصد است یعنی این منطقه ۳۰ درصد درآمدهای خود در سال را بابت تنظیم عدالت در مناطق هشتگانه و مدیریت یکپارچه به شهرداری داده است.

سقائیان نژاد با اشاره به اینکه نسبت مصارف به منابع مالی در منطقه دو شهرداری قم به ۲۷۴ درصد می‌رسد، خاطرنشان کرد: این عدد نشان می‌دهد این منطقه شهرداری ۱۷۴ درصد هزینه های خود را از منابع مالی شهرداری مرکز تامین کرده است.

وی با اشاره به اینکه شهرداری منطقه سه ۷۳ درصد منابع خود را از مرکز گرفته است، اظهار داشت: انتظار ما این است که این منطقه شهرداری روی پای خودش بایستد.

همچنین به گفته سقائیان نژاد، منطقه چهار شهرداری قم در سال گذشته ۶۶ درصد منابع مالی خود را به شهرداری مرکز واگذار کرده و منطقه پنج شهرداری قم نیز ۱۲ درصد منابع مالی‌اش را به حساب شهرداری مرکز واریز کرده است.

وی با اشاره به اینکه شهرداری منطقه ۶ سال گذشته به مقدار ۱۱۲ درصد از مرکز کمک گرفته است، اظهار داشت: منطقه هفت ۹۳ درصد از مرکز در سال گذشته کمک گرفته که البته در این موضوع هزینه‌های ناشی از تملک پروژه فاز پنج عمار یاسر اثر داشته است.

به گفته شهردار قم منطقه هشت شهرداری یعنی پردیسان هم برای اداره منطقه به میزان ۶۱ درصد از بودجه‌های شهرداری مرکز استفاده کرده است.****