27.2 C
شهر مقدس قم
۲۲ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار سازمان ها

احداث سازه بتنی ایستگاه‌های اصلی مترو در مراحل نهایی

معاون فنی و اجرایی سازمان قطارشهری قم با اشاره به روند ساخت ایستگاه‌های مترو، از طی شدن مراحل نهایی احداث سازه بتنی ایستگاه های اصلی مترو خبر داد.    

داریوش زارع در گفت و گو با شهرنیوز، با اشاره به اینکه در حال حاضر بحث اجرایی مترو در دو فاز برنامه ریزی شده است، اظهار داشت: فاز اول شامل شش ایستگاه و دپوی پارکینگ است.

به گفته معاون فنی و اجرایی سازمان قطارشهری قم دپوی پارکینگ محل تعمیرات و پارکینگ قطارها بوده که در انتهای خط جانمایی شده است.

زارع با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به منابع مالی و برنامه‌ریزی‌های شهری قرار بر این شده است که دو ایستگاه به صورت صددرصدی جانمایی شود، افزود: سازه و بحث‌های نازک کاری این دو ایستگاه صددرصدی باید به اتمام برسد.

وی افزود: در بخش جداگانه‌ای بحث تجهیزات هم در حال پیگیری و بستن قراردادهاست و در این دو ایستگاه در حال حاضر بحث سازه بتنی ایستگاه که شامل سازه مرکزی و سازه جانبی است، تقریبا مراحل نهایی خود را طی می کند.

معاون فنی و اجرایی سازمان قطارشهری قم با بیان اینکه در دو ایستگاه که در اولویت اجرا هستند پیمانکاران نازک کاری و تاسیساتی شروع به کار کرده‌اند، افزود: در ایستگاه‌های عبوری هم که صرفا فعلا قطار از آنها عبور می‌کند و مسافر گیر نیستند؛ با توجه به اهمیت عبور ایمن قطار از ایستگاه، برنامه ریزی اجرایی در دستور کار قرار گرفته است.

زارع افزود: قطعا در زمان بهره‌برداری با سیاست گذاری کلان شهری اولویت بندی می‌شود که کدام ایستگاه زودتر وارد مدار مسافرگیری شده و خدمت رسانی کند.**