38.1 C
شهر مقدس قم
۱۷ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار معاونت ها

لزوم اجرای نقشه مصوب نما در ساختمان‌های شهر/ برگزاری نخستین جلسه کمیته‌های نمای مناطق شهرداری 

مدیرکل دفتر طرح‌های توسعه شهری شهرداری قم گفت: مهندسان ناظر معماری و سازه نقشی مهمی در همکاری با کمیته‌های نمای مناطق شهرداری قم دارند.

به گزارش شهرنیوز، محسن صادقی امینی با اشاره به برگزاری نخستین جلسه کمیته‌های نمای مناطق شهرداری قم، اظهار داشت: همکاری جامعه مهندسی با کمیته نمای مناطق شهرداری قم می‌تواند برای دستیابی به شهری با سیما و منظر مطلوب بسیار راهگشا باشد.

مدیرکل دفتر طرح‌های توسعه شهری شهرداری قم با اشاره به اقدامات انجام شده در مسیر تدوین، تصویب و اجرای دستورالعمل و ضوابط نمای در شهر قم، افزود: نخستین جلسه هماهنگی کمیته نمای مناطق با حضور معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قم، نمایندگان شهرداری مناطق هشتگانه و سازمان زیباسازی به منظور تبیین این موضوع و تاکید بر اهمیت سیما و  منظر شهری برگزار شده است.

صادقی امینی با اشاره به بررسی چالش‌های موجود در این زمینه در نخستین جلسه کمیته نمای مناطق شهرداری قم، گفت: یکی از موضوعاتی که به عنوان چالش مطرح شد، همراهی مهندسان ناظر معماری و سازه در اجرای نمای ساختمان‌ها بر اساس نقشه مصوب بود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تأیید نما و اجرای نمای مصوب در ساختمان‌های سطح شهر قم، الزامیست، مهندسین محترم ناظر سازه و معماری تکلیف و نقش بسیار مهمی را دارند.

مدیرکل دفتر طرح‌های توسعه شهری شهرداری قم گفت: امیدواریم در راستای بهره مندی از شهری با سیما و منظر درخور شهر مقدس قم و دارای نماهای مطلوب ساختمانی، حداکثر همکاری به عمل آید.**