31 C
شهر مقدس قم
۲۱ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
خدمات شهری

مسیر رشد و توسعه فضای سبز در قم با قدرت ادامه دارد

معاون خدمات شهری شهرداری قم گفت: با جهش قابل توجهی که طی سال‌های اخیر در بودجه سازمان ایجاد شده است، شاهد رشد قابل توجه سرانه‌های فضای سبز به بالای 20 مترمربع بوده‌ایم که همچنان مسیر رشد و توسعه فضای سبز در قم با قدرت ادامه خواهد داشت.

به گزارش امور خبری سازمان پارک‌ها وفضای سبز شهرداری قم، سیدامیر سامع در جلسه شورای سازمان پارک‌ها وفضای سبز شهرداری قم، با تاکید بر اینکه کرونا تاثیر بسیار زیادی در امور درآمدی سازمان‌های شهرداری داشته است اظهار کرد: سازمان‌های خدمات شهری بیش از دیگر سازمان‌ها تحت تاثیر کرونا بوده‌اند؛ به عنوان مثال در سازمان آرامستان‌ها بیش از ۵ میلیارد تومان تخفیفات به بازماندگان متوفیان بابت خدمات داده شده است.
وی بیان کرد: در حوزه سازمان پارک‌ها نیز مجموعه‌های خدمات رسان طرف قرارداد دچار ضرر و زیان‌هایی در پی شیوع کرونا شدند و به همین خاطر با تصمیم و نظر شورای شهر تخفیفاتی اعمال شد که این از درآمدهای سازمان کاسته است.
معاون شهردار قم اقدامات قابل توجه سازمان پارک‌ها در زمینه توسعه فضای سبز در شهر را مورد توجه قرار داد و افزود: با این حال با جهش قابل توجهی که طی سال‌های اخیر در بودجه سازمان ایجاد شده است شاهد رشد قابل توجه سرانه‌های فضای سبز به بالای ۲۰ مترمربع بوده‌ایم که همچنان مسیر رشد و توسعه فضای سبز در قم با قدرت ادامه خواهد داشت.