۲۵ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
بیوگرافی

مسعود بخشی

مدیرکل نظارت بر امور عمرانی

تلفن دفتر کار :
۰۲۵-۳۶۱۰۴۶۱۷
آدرس دفتر کار :
قم، بلوار امام موسی صدر(خاکفرج)، ساختمان مرکزی شهرداری، طبقه دوم

سوابق تحصیلی

 • لیسانس عمران آزاد اسلامی کاشان
 • فوق لیسانس مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

سوابق حرفه ای

 • مدیرکل نظارت پروژه های عمرانی شهرداری قم معاونت فنی و عمرانی از سال ۱۳۹۸ تا کنون
 • مسئول اداره نظارت پروژه های عمرانی شهرداری قم معاونت فنی و عمرانی از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۸
 • معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸ قم از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۵
 • معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۳ قم از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۲
 • مهندس ناظر پایه یک سازمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۸
 • مهندس محاسب پایه سه سازمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۸
 • مهندس مجری پایه سه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۸
 • رئیس دفتر فنی پروژه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۸۹
 • رئیس کارگاه شرکت مانتل از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۸۴
 • مهندس ناظر مقیم موسسه عمران نور گستر از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۵
 • مباشر عملیات خاکی و نقشه برداری معاونت مهندسی سپاه قم از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۸۳
 • مهندس ناظر عالیه شهرداری قم از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۸۹
 • مدرس داشگاه علمی و کاربردی شهرداری از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۳۹۷

سوابق علمی پژوهشی

سایر فعالیت ها و افتخارات