35.9 C
شهر مقدس قم
۲۶ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار سازمان ها

اجرای عملیات خط کشی ترافیکی معبر اختصاصی شهرک خودرو

مدیر عامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم از اجرای عملیات خط کشی ترافیکی معبر اختصاصی شهرک خودرو خبر داد.

به گزارش واحد روابط عمومی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم، علیرضا مظفری از آغاز عملیات خط کشی محوری معبر اختصاصی شهرک خودرو خبر داد و گفت: افزایش ضریب ایمنی، تسریع و تسهیل در تردد خودروها، ساماندهی ترافیک از مهمترین اهداف طرح مذکور است.

مدیر عامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم با اشاره به همکاری موثر سازمان ترافیک شهرداری قم در انجام این پروژه، اظهار داشت: خط کشی های ترافیکی محوری ممتد و منقطع با هدف منظم کردن حرکت وسایل نقلیه و آگاهی دادن به استفاده کنندگان از راه و راهنمایی انجام می‌گیرد و سبب کاهش سوانح رانندگی و ارتقا ایمنی شهروندان می‌شود.

مظفری با اشاره به جزئیات احداث معبر اختصاصی شهرک خودرو در ضلع شرقی میدان بزرگ میوه وتره بار شهید رجایی، افزود: این معبر به عنوان ورودی اصلی و اختصاصی شهرک بزرگ خدمت خودرویی با عرض ۴۵متر و طول ۴۵۰متر احداث شده و هم اکنون مورد بهره برداری قرار گرفته است.