37.1 C
شهر مقدس قم
۲۰ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار شورا

تصویب تفریغ بودجه ۴ سازمان شهرداری در شورای اسلامی شهر قم

گزارش تفریغ بودجه سال 1398 چهار سازمان زیرمجموعه شهرداری قم به تصویب شورای اسلامی این شهر رسید.

به گزارش شهرنیوز، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و امور سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر قم در نشست این شورا با اشاره به حسابرسی‌های انجام شده از بودجه سال ۱۳۹۸ در چهار سازمان زیرمجموعه شهرداری قم، بیان کرد: یکی از این سازمان‌ها، سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری قم است که با ۷۶ درصد تحقق درآمد، حدود ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان وصولی قطعی و البته حدود ۷ میلیارد تومان هزینه کرد در سال ۱۳۹۸ داشته است و نشان می‌دهد ۴۰۰ میلیون تومان کسری بودجه در این سازمان دیده می‌شود.

مجید اخوان درباره گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان قطار شهری قم نیز گفت: ۳۰۰ میلیارد تومان به عنوان اوراق مشارکت برای این پروژه در نظر گرفته شده است، اما بررسی نهایی حسابرسی نشان از  حدود ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وصولی قطعی و هزینه حدود ۸ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان دارد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و امور سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر قم در ادامه به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان اتوبوسرانی قم اشاره و اضافه کرد: البته تسویه حساب با سازمان تأمین اجتماعی و همچنین تعیین تکلیف ایران خودرو دیزل از موارد مثبت در عملکرد این سازمان است، اما در هر صورت بررسی حسابرسی بیانگر حدود ۱۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان وصولی قطعی و حدود ۲۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون به عنوان هزینه کرد قطعی در سال ۱۳۹۸ در سازمان اتوبوسرانی قم است.

سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قم نیز در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸، ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان وصولی قطعی و البته ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان هزینه قطعی داشته است.

در این موضوع، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم هم تصریح کرد: باید دانست هزینه کرد بیشتر از تخصیص در سازمان‌های دولتی جُرم محسوب می‌شود و این امر در شهرداری‌ها، اگر جُرم نباشد حداقل یک تخلّف در حُکم تصرف غیرقانونی است و باید در نظارت‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد.

حسین اسلامی افزود: این موارد نیاز به تذکر و البته در ادامه، «ترمیم» دارد.

زین العابدین قراچورلو نیز به عنوان یکی از اعضای شورای اسلامی شهر قم در این موضوع خاطرنشان کرد: این گزارش‌ها بیانگر آن است که برخی سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری نتوانسته‌اند وصولی‌های قطعی خود را به طور کامل هزینه کنند که این امر هم نشانه خوبی نیست و باید رسیدگی شود.

اخذ مُجوّز افتتاح حساب به نام شهرداری‌های مناطق هشت‌گانه قم به صورت تفکیکی نیز از دیگر مصوّبات امروز نشست رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم بود.

البته ضرورت کاهش برخی حساب‌های بانکی شهرداری در برخی از بانک‌های غیرتخصصی هم از دیگر مواردی بود که به عنوان تبصره بر این مصوّبه مورد تذکر و توجه قرار گرفت.