35 C
شهر مقدس قم
۲۰ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
گزارش تصویری

برنامه جامع ارتباطات مردمی شهروندپرسشگر، مدیرپاسخگو با حضور مدیر منطقه۸ شهرداری قم در سامانه ۱۳۷

برنامه جامع ارتباطات مردمی شهروندپرسشگر، مدیرپاسخگو با حضور مهندس رمضانی مدیر منطقه8 شهرداری قم در سامانه ۱۳۷