35.4 C
شهر مقدس قم
۱۸ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
گزارش تصویری

برنامه جامع ارتباطات مردمی شهروندپرسشگر، مدیرپاسخگو با حضور مدیر منطقه۷ شهرداری قم در سامانه ۱۳۷

برنامه جامع ارتباطات مردمی شهروندپرسشگر، مدیرپاسخگو با حضور مهندس متین‌فر مدیر منطقه7 شهرداری قم در سامانه ۱۳۷