35 C
شهر مقدس قم
۱۹ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار سازمان ها

پتانسیل شهرهای زیارتی برای جهان شهر شدن

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی کلان شهرهای کشور گفت: شهرهای زیارتی قم، مشهد و شیراز به دلیل حضور زائران داخلی و بین المللی دارای ظرفیت جهان شهر شدن است.

محمد عیدی با اشاره به اینکه هیچ شهری در ایران و جهان بدون منظومه ارتباطی امکان توسعه ندارد، اظهار کرد: برای توسعه پایدار نیازمند تعامل و وحدت اجرایی هستیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی کلان شهرهای کشور با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی گردشگری، بیان کرد: از این امر گریزی نیست و گردشگری زمینه را برای سرمایه گذاری ایجاد می‌کند.

عیدی بر ضرورت تعامل هرچه بیشتر شهرهای زیارتی برای بهره بردن از تجربه های یکدیگر در امرگردشگری زیارتی تاکید کرد و گفت: باید تعامل جدی نه تنها میان این سه شهر بلکه در کشور و در جهان صورت بگیرد تا شاهد رونق این نوع گردشگری باشیم.

وی با اشاره به میزبانی قم از ۱۳۴ ملیت گوناگون بیان کرد: این مسئله نشاندهنده ظرفیت بالای گردشگری در قم است که این پتانسیل در شهرهای مشهد و شیراز نیز وجود دارد که باید در این زمینه به صورت جدی و با برنامه‌ریزی مناسب اندیشید.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی کلان شهرهای کشور اضافه کرد: نباید به شهرهای زیارتی به عنوان یک شهر با افراد بومی نگاه کرد بلکه باید به این مسئله توجه کرد که شهرهای زیارتی؛ شهرهای جهانی هستند.

عیدی با بیان اینکه ما کشوری هستیم که ظرفیت‌های بومی گسترده‌ای دارد، تصریح کرد: جهانی که در آن زندگی می کنیم بستر حکمت در آن شکل گرفته است و در شهرهای مشهد شیراز و قم به یمن وجود امامزادگان نوعی تفکر شکل گرفته که ناشی از معرفت و حکمت است و ما برای برون رفت از مشکلات امروز می توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم.

عیدی ادامه داد: امضای تفاهم نامه شهرداری‌های شهرهای زیارتی در حوزه گردشگری را موجب تقویت ستون فقرات گردشگری می‌شود و کانون‌های فرهنگی دیگری را در کشور در حول این ستوان فقرات گرد می‌آورد.

وی با تاکید براینکه شهرهای قم مشهد و شیراز باید جهان شهر شوند، گفت: هر سه شهر ظرفیت‌های خوبی دارند و اگر هم افزایی کنند می‌توانند قدرتمند عمل کنند.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی کلان شهرهای کشور اضافه کرد: ایام شیوع ویروس کرونا فارغ از تهدیدی که برای همه جهان دارد می‌تواند فرصت خوبی را ایجاد کرد که نسبت به ظرفیت‌های بیرونی نیز تامل داشته باشیم تا اقدامات خود را موثرتر کنیم.

عیدی اضافه کرد: ما نمی‌دانیم کرونا تا چه زمانی با ما همزیستی خواهد داشت به همین دلیل باید راهی پیدا کنیم که دستورالعمل‌های گردشگری را در خلال بیماری کرونا داشته باشیم همچنین با تیزبینی و آینده نگری به زمان پسا کرونا توجه جدی داشته باشیم.

وی اضافه کرد: متاسفانه شاهد هستیم با رکود گردشگری کسانی که از این راه کسب معاش می‌کردند مجبور به تغییر شغل خود شدند که در این راستا می شود به ۹۰۰ نفر از کسانی که در اصفهان صنایع دستی کار می‌کردند اشاره داشت که این افراد به دلیل از رونق افتادن گردشگری کار خود را رها کرده و در مراکزی مانند تاکسی اینترنتی فعال شدند.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی کلان شهرهای کشور خاطرنشان کرد: اگر در این زمینه به صورت جدی برنامه‌ریزی صورت نگیرد در روزگار پساکرونا شاهد نابودی و از بین رفتن صنعت گردشگری و صنایع دستی خواهیم بود.