30.4 C
شهر مقدس قم
۲۲ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
گزارش تصویری

برنامه جامع ارتباطات مردمی شهروندپرسشگر، مدیرپاسخگو با حضور مدیر منطقه۶ شهرداری قم در سامانه ۱۳۷

برنامه جامع ارتباطات مردمی شهروندپرسشگر، مدیرپاسخگو با حضور مهندس حسینی مدیر منطقه6 شهرداری قم در سامانه ۱۳۷