لینک خبر: https://www.qom.ir/?p=5986 ناریخ خبر: ۱۳ آبان ۱۳۹۷

همایون یزدان پناه (رئیس ستاد شهر هوشمند)

    تلفن دفتر کار : آدرس دفتر کار : همایون یزدان پناه                           رئیس ستاد شهر هوشمند           سوابق تحصیلی :           ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ سوابق حرفه ای...

 

 

تلفن دفتر کار :

آدرس دفتر کار :

همایون یزدان پناه                          

رئیس ستاد شهر هوشمند

 

 

 

 


 

سوابق تحصیلی :

 

 

 

 

 

سوابق حرفه ای :

سوابق علمی، پژوهشی :

 

سایر فعالیت ها وافتخارات :