۲۷ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
گزارش تصویری

برنامه جامع ارتباطات مردمی شهروندپرسشگر، مدیرپاسخگو با حضور مدیر منطقه پنچ شهرداری قم در سامانه ۱۳۷

برنامه جامع ارتباطات‌مردمی شهروندپرسشگر، مدیرپاسخگو با حضور مهندس اقبالیان، مدیرمنطقه پنچ شهرداری قم در سامانه ۱۳۷