30.3 C
شهر مقدس قم
۱۸ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار مناطق

نیاز به اعتبار ۱۳ میلیارد تومانی برای تکمیل ساختمان اداری منطقه سه

مدیر منطقه سه شهرداری قم علت تأخیر در اتمام ساختمان اداری منطقه سه را افزایش قیمت‌ها دانست و گفت: برای تکمیل پروژه ساختمان اداری منطقه سه به بیش از 13 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

به گزارش شهرنیوز، مهرداد روحانی وزیری در تشریح پروژه‌های عمرانی منطقه سه به ساختمان اداری شهرداری منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: پروژه ساختمان اداری منطقه سه مراحل سفت‌کاری و اسکلت ساختمان به اتمام رسیده است.

مدیر منطقه سه شهرداری قم افزایش قیمت‌ها را عامل تأخیر اتمام پروژه اعلام کرد و افزود: متأسفانه باوجود همکاری پیمانکار با شهرداری اما پروژه در مرحله نازک‌کاری به مشکل برخورد کرده و باوجود ضرر ۶۰۰ میلیون تومانی پیمانکار امکان اتمام پروژه را ندارد.

روحانی وزیری برابری قیمت‌ها را موردتوجه قرارداد و بیان کرد: در حال حاضر در تکمیل تأسیسات دچار مشکل ‌شده است.

وی خرید و نصب آسانسور را در مرحله مذاکره عنوان و بیان کرد: زمان موردنیاز برای اتمام پروژه چهار ماه بوده و برای تکمیل پروژه به بیش از ۱۳ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

مدیر منطقه سه شهرداری قم از تشکل جلساتی با حضور پیمانکار پروژه خبر داد و خاطرنشان کرد: بر اساس قوانین مالی شهرداری باید قرارداد فسخ و مجدد به مزایده گذاشته شود.