30.4 C
شهر مقدس قم
۲۲ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
ستاد شهر هوشمند

لزوم استفاده از ظرفیت اندیشمندان حوزوی در مسائل مدیریت شهری

رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم گفت: در جهت استفاده از ظرفیت فقهی در حل مسائل مدیریت شهری قم، تعامل با اندیشمندان و نخبگان حوزوی به عنوان امری راهبردی در دستور کارشهرداری قم است.

همایون یزدان پناه در خصوص استفاده از ظرفیت حوزوی و فقهی در رفع مشکلات مدیریت شهری، اظهار داشت: توسعه شهر یکی از موضوعات مهم در ارتباط با مسائل فقهی است.

رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم تصریح کرد: در این ارتباط جلسات مختلفی برگزار شده است و میز شهر پیشرفت پژوهی را شکل دادیم که مرتبط با پیشرفت و رشد شهرایرانی، اسلامی است و به دنبال آن هستیم مدل عملیاتی بومی ایرانی و اسلامی پیشرفت پژوهی را تحقق بخشیم.

یزدان پناه بیان کرد: در حال حاضر با بررسی های انجام شده  چنین مدلی در کشور  که مبتنی بر اصول علمی تهیه شده باشد یافت نشد.

وی عنوان کرد: آن چه در حوزه شهرسازی و برنامه‌ریزی باید به آن استناد شود، مدل عملیاتی است، در حال حاضر مدل‌های عملیاتی در کشور بومی نیستند و یا اگر از مدل‌هایی به عنوان مدل بومی نام برده می‌شوند به علت عدم اجرای فرآیند علمی در جمع نخبگان مربوطه، مدل قابل استناد نیستند.

رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم خاطرنشان کرد: در جهت یافتن مدل اسلامی و ایرانی به مراکز مختلف اندیشه ورزی و علمی دانشگاهی و حوزوی فقهی مراجعه کرده‌ایم و تاکنون مدلی که نهایی شده و مورد قبول نخبگان مربوطه قرار گرفته باشد در دسترس نبوده ولی حرکت‌های انفرادی خوبی از سوی برخی از اندیشمندان  انجام شده که با تجمیع نظرات و اجماع به نتیجه مطلوب نائل خواهیم شد.

یزدان پناه گفت: در حال حاضر نظریه قابل قبول جمع نخبگانی در پیشرفت شهر اسلامی و ایرانی به عنوان نظریه مرجع نداریم در حالی که مبنای شکل‌گیری مدل، نظریه است و باید در مراکز نظریه پردازی کار شود تا به مدل بومی پیشرفت اسلامی ایرانی شهرها برسیم.

وی اظهار داشت: در شرایط فعلی مدل شهر همگرا برای برنامه‌ریزی ۵ ساله دوم راهبردی شهر قم با پیشنهاد  مشاور کار می‌شود و این مدل همگرا از مدل‌هایی است که در جهان نیز بروی آن کار شده است.

رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم بیان کرد: آیا این مدل مطلوبی برای شهر قم از نظر پیشرفت‌پژوهی است؟ ممکن است خوب باشد اما قطعا مطلوب نیست، چون براساس نظریه‌های تمدن غرب بیرون آمده است و با اینکه نقاط مثبتی دارد ولی نمی‌تواند تمام ابعاد مورد نظر در پیشرفت شهر اسلامی ایرانی را پوشش دهد.

یزدان پناه خاطرنشان کرد: در معماری و شهرسازی نیز این مسائل دارای اهمیت زیادی است، ما از نظر اسلامی ایرانی و شیعی دارای ظرفیت‌های بسیار غنی هستیم و تاکنون بسیاری از این ظرفیت‌ها تحت عنوان مدل نیامده است و نمی‌توانیم در این باره اقدامات مشخصی در برنامه‌ها پیش‌بینی نمائیم.

وی تصریح کرد: حاکمیت  و دولت باید در این باره تلاش کنند، ولی در واقع وظیفه حوزه‌های علمی و پژوهشی در این عرصه سنگین است و اگر در حوزه پژوهش مدلی برای ارائه نباشد، ممکن است به ظاهر بومی باشد اما ما را به تمدن اسلامی مطلوب نمی‌رساند.