35 C
شهر مقدس قم
۱۸ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار معاونت ها

جشنواره «شهر ما» فرصتی برای بازخوانی سند چشم انداز قم/رسانه‌ها برنامه‌های پنج ساله شهرداری را نقد کنند

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم با اشاره به اهمیت تدوین برنامه‌های پنج ساله برای شهر قم، گفت: نخستین جشنواره رسانه ای «شهر ما» می‌تواند فرصتی برای نقد سند چشم انداز و برنامه پنج ساله شهرداری قم باشد.

محسن رنجبر در گفت و گو با شهرنیوز، با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره رسانه‌ای شهر ما در قم، عنوان کرد: جشنواره شهرما که برای نخستین بار در شهر ما از سوی شهرداری برگزار می‌شود دستاورد مطلوبی برای شهر قم خواهد داشت چرا که هراقدامی برنامه‌ها و خدمات شهرداری به عنوان خادم اصلی در شهر را بهتر معرفی کند و موجب ارتباط بیشتر مردم با این نهاد شود، مطلوب است.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم با اشاره به عوامل ایجاد ذهنیت نسبت به شهرداری در جامعه، گفت: شهرداری در بسیاری از شئون زندگی مردم در صف اول خدمت رسانی است و از طرفی باید درآمدهای خودش را هم از همین ارتباط کسب کند.

رنجبر به نقش آفرینی رسانه‌ها در امور مختلف شهری اشاره کرد و اظهار داشت: در بحران کرونا در زمینه ارائه خدمات غیر حضوری برای شهروندان موفق بودیم اما استفاده از این خدمات نیاز به آموزش و فرهنگسازی از سوی رسانه ها دارد.

وی با اشاره به ضرورت افزایش روحیه مطالبه گری و پرسش گری رسانه، بیان کرد: شاید در مسیر این مطالبه گری موانعی هم وجود داشته باشد اما رسانه‌ها نباید در این عرصه ناامید شوند.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم افزود: هدف ما از تدوین برنامه ارتقای کیفیت زندگی شهری است و رسانه‌ها باید از ما میزان تحقق برنامه را پرس و جو کرده و نظرات نخبگان و جامعه را به ما انتقال دهند.

رنجبر با اشاره به انتقاداتی که مردم نسبت به مدیریت شهری مطرح می‌کنند، اظهار داشت: همیشه حق و تکلیف با هم همراه هستند و شهروندان هم نسبت به شهر حق و تکلیفی دارند که تبیین این موضوع به عهده رسانه‌ها است.