۲۵ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اطلاعیه ها

اجرای غیرحضوری فرآیندهای شهرسازی در قم

از دهم شهریور ماه تمامی درخواست‌های مرتبط با حوزه شهرسازی توسط شهروندان به صورت غیرحضوری و ازطریق سامانه نرم‌افزاری میزخدمت الکترونیکی شهرداری قم (قمیار) انجام خواهد شد. از این تاریخ هیچگونه درخواست مربوط به امور شهرسازی به صورت حضوری و دستی در مناطق هشتگانه شهرداری قم از متقاضیان دریافت نمی‌گردد...

از دهم شهریور ماه تمامی درخواست‌های مرتبط با حوزه شهرسازی توسط شهروندان به صورت غیرحضوری و ازطریق سامانه نرم‌افزاری میزخدمت الکترونیکی شهرداری قم (قمیار) انجام خواهد شد.

از این تاریخ هیچگونه درخواست مربوط به امور شهرسازی به صورت حضوری و دستی در مناطق هشتگانه شهرداری قم از متقاضیان دریافت نمی‌گردد و ثبت درخواست‌ها صرفاً از طریق سامانه قم‌یار و یا مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت انجام خواهد پذیرفت.