28.9 C
شهر مقدس قم
۲۹ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
گزارش تصویری

برنامه جامع ارتباطات مردمی شهروند پرسشگر، مدیر پاسخگو با حضور مدیر منطقه۲ شهرداری قم در سامانه ۱۳۷