39.8 C
شهر مقدس قم
۲۴ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
گزارش تصویری

برنامه جامع ارتباطات مردمی شهروند پرسشگر، مدیر پاسخگو با حضور مهندس میرهادی مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری قم در سامانه ۱۳۷