37.7 C
شهر مقدس قم
۱۷ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار سازمان پارک‌ها

حذف ١٠٠ درصدی آبیاری با تانکر در حاشیه بلوار آیت الله بروجردی

مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم از حذف صددرصدی آبیاری با تانکر در حاشیه بلوار آیت الله بروجردی خبر داد و گفت: این پروژه بااعتباری بالغ‌بر ١١ میلیارد ریال انجام‌شده است.

به گزارش واحد روابط عمومی سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم، پیام جوادیان با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آب در  شهر قم، اظهار داشت: یکی از چالش‌های سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم کمبود منابع آب در توسعه فضای سبز بوده و باید منابع موجود مدیریت شود.

مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم یکی از برنامه‌های اولویت‌دار سازمان را حذف آبیاری تانکری در عرصه‌های سبز عنوان کرد و افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم برای حذف آبیاری عرصه‌های سبز با تانکر انجام‌شده و بر طبق اولویت در حال انجام است.

جوادیان از حذف صددرصدی آبیاری با تانکر در حاشیه بلوار آیت الله بروجردی خبر داد و تصریح کرد: فضای سبز حاشیه دو طرف بلوار مرجعیت به‌صورت ١٠٠ درصدی لوله‌گذاری شده و دیگر نیازی به آبیاری با تانکر نیست.

وی نحوه اجرای پروژه را تشریح کرد و گفت: در این پروژه ۶ هزار متر لوله ۵٠ میلی‌متر، ٣ هزار متر لوله ١١٠ میلی‌متر، ٨ هزار و ۶٠٠ متر لوله ٩٠ میلی‌متر و ۴ هزار و ٩٠٠ متر لوله ١۶٠ میلی‌متر استفاده‌شده است.

مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم اعتبار این پروژه را عددی بالغ‌بر ١١ میلیارد ریال اعلام و  خاطرنشان کرد: امیدواریم به‌زودی تمام عرصه‌های فضای سبز در شهر قم را لوله‌گذاری کرده و آبیاری تانکری به‌صورت ١٠٠درصدی حذف شود.