36.7 C
شهر مقدس قم
۲۲ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار سازمان ها

١٠۶ گونه گیاهی در فضای سبز قم کاشته شده است/خاک و آب نامناسب سد راه ایجاد تنوع در فضای سبز شهر قم

مدیرعامل سازمان پارک‌ها وفضای سبز شهرداری قم گفت: از اواخر دهه ٦٠ تا اواخر دهه ٨٠ حداکثر دمای شهر قم ٤٧ درجه سانتیگراد و حداقل دمای آن منفی ٢٣ درجه سانتیگراد بوده است و به همین خاطر دامنه دمایی ٧٠ درجه سانتیگرادی در این شهر توسعه و نگهداری از فضای سبز را با چالش جدی روبه رو کرده است.

به گزارش واحد روابط عمومی سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم، پیام جوادیان با اشاره به وضعیت اقلیم و آب و هوای قم طی سال‌های اخیر، اظهار کرد: از اواخر دهه ۶٠ تا اواخر دهه ٨٠ حداکثر دمای شهر قم ۴٧ درجه سانتیگراد و حداقل دمای آن منفی ٢٣ درجه سانتیگراد بوده است و به همین خاطر دامنه دمایی ٧٠ درجه سانتیگرادی در این شهر توسعه و نگهداری از فضای سبز را با چالش جدی روبه رو کرده است.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها وفضای سبز شهرداری قم با بیان اینکه دمای هوا در سال‌های اخیر به بیشتر از ۴٧ درجه هم رسیده است، گفت: تعداد روزهای آفتابی در قم بالا بوده و میزان بارندگی به شدت پایین است.

جوادیان با اذعان به اینکه نخستین موضوع مدنظر در توسعه فضای سبز مساله منابع آبی است، خاطرنشان کرد: آب در دسترس سازمان برای فضای سبز حدود ۵۴۵ لیتر بر ثانیه است و آبی که از شبکه آب شرب شهری برداشت می‌شود ٧١ لیتر بر ثانیه و آب مورد نیاز فضای سبز موجود هزار و ٣٠۶ لیتر بر ثانیه است و در مجموع ۶٠۵ لیتر منابع آبی برای حالت استاندارد کم‌آبی داریم.

وی با تاکید بر اینکه در عرصه‌های بزرگ فضای سبز شهر کم‌آبی به شدت مشهود است، گفت: حداقل ای سی آب فضای سبز در قم ۴ هزار و ۵٠٠ و بیشترین آن حدود ٢١ هزار است؛ وقتی ای سی آب از ٢ هزار بالا می‌رود شور محسوب شده و برای فضای سبز مطلوب نیست.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها وفضای سبز شهرداری قم با اشاره به عدم مطلوبیت خاک در بسیاری از عرصه‌های شهر قم تصریح کرد: بخشی از عرصه‌های شهری دارای خاک‌های شور قلیایی، نفوذناپذیر، آهکی، رسی و… است و در مجموع شوری آب و خاک اثر مستقیم بر گونه‌های فضای سبز شهری دارند.

جوادیان با تاکید بر اینکه با وجود محدودیت‌ها گونه‌های متنوع متناسب با اقلیم شهر در بوستان‌ها کاشت می‌شود، خاطرنشان کرد: در بوستان‌های جنگلی از جمله بوستان ولایت ما کاشت گونه‌هایی چون زیتون، سنجد، توت و… که مثمر هستند انجام شده است.

وی با اشاره به مشکلات متعددی که در عرصه‌های توسعه فضای سبز وجود دارد، گفت: بعضا بخش عمده این عرصه‌ها مملو از نخاله یا خاک‌های نامناسب بوده که کار را برای توسعه فضای سبز بسیار مشکل کرده است.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها وفضای سبز شهرداری قم با اشاره به محدودیت‌هایی که خاک نامطلوب برای توسعه فضای سبز ایجاد می‌کند، خاطرنشان کرد: این مساله موجب می‌شود نتوانیم گونه‌های خاص یا متنوعی را انتخاب کنیم و به سمت استفاده از گونه‌های مقاوم برویم.

جوادیان با اشاره به کاشت محدوده سایت البرز، خاطرنشان کرد: در این محدوده خاک مناسبی وجود نداشته و آب هم ای سی بالای ١٧ هزار دارد و کاشت اکالیپتوس انجام شده که جواب خوبی هم داده است.

وی با اشاره به گونه‌های گیاهی فضای سبز شهر قم، گفت: ١٠۶ گونه در شهر قم وجود دارد تراکم گونه‌ای مختلفی دارند و در این بین ٢٩ گونه درختی، ٣۵ گونه درختچه‌ای و پرچینی، ۴٢ گونه پوششی و دائمی و فصلی است.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها وفضای سبز شهرداری قم با بیان اینکه گونه‌های مثمر توت، انجیر، انار، نخل، انگور، سنجد و زیتون در قم قابل کاشت است، افزود: دو طرح مطالعاتی از سال ٩٠ اجرا شده که یکی از سال ٩٠ تا ٩٣ اجرا شد و ٣٠ گونه مطالعه و تعدادی وارد فضای سبز شد، طرح فعلی هم از سال ٩۶ شروع شده و تا سال ٩٩ ادامه دارد و در دو قسمت بوستان غدیر و بوستان علوی ٧۴ گونه مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد.