35 C
شهر مقدس قم
۱۹ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار عمومی

اجرای دستورالعمل مقابله با ویروس کرونا در کارگاه‌های عمرانی

بیست و نهمین نشست کمیسیون فنی و عمرانی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران‌، به میزبانی شهرداری تهران از طریق ویدئوکنفراس برگزار شد.

مرجان گلی پور دبیر کمیسیون فنی و عمرانی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران، ‌گفت: اجرای دستورالعمل مقابله با ویروس کرونا در کارگاه‌های عمرانی، نحوه فعالیت کارگروه سرمایه گذاری و انتقال تجارب در خصوص استفاده از معادن و ضایعات و پسماندهای ساختمانی از جمله موضوعات مورد بررسی این نشست بود.

گلی‌پور در ادامه خاطرنشان کرد: در این جلسه غیر حضوری همچنین موضوعات مرتبط با حوزه فنی و عمرانی در مصوبات نشست‌های دوره‌ای شهرداران کلانشهرهای کشور بررسی و پیرامون اقدام شهرداری تهران در خصوص نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران بحث و تبادل نظر می‌شود.